میزان تولید گندم در بادغیس؛ 64 درصد کاهش یافته است

ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت بادغیس از کاهش 64 درصدی محصول گندم در سال جاری نسبت به سال گذشته در این ولایت خبر میدهد.

مسوولان در ریاست زراعت، آبیاری و مالداری بادغیس میگویند؛ تولید فراورده گندم سال گذشته در این ولایت بالغ بر 82 هزار متریک تن بوده که در سال روان به 29 هزار کاهش یافته است.

حفیظ الله بینش رییس اداره زراعت، آبیاری و مالداری بادغیس؛ انگیزه تقلیل در تولید فراورده گندم را در سال جاری در این ولایت؛ سرمای شدید در زمان کشت و عدم بارندگی در فصل نموی مزارع گندم عنوان مینماید.

حفیظ الله بینش؛ میزان سطح بارندگی را در سال قبل بیش از 150 ملی متر بیان داشته که به گفته وی این رقم در سال روان به 37 ملی متر کاهش داشته است.

براساس اظهارات بینش؛ پیش از این ولایت بادغیس از بزرگترین منابع تولید محصول گندم درغرب کشور بوده که به عبارتی ” گدام ” ولایت های حوزه جنوب غرب به شمار می رفت.

گفته میشود که در حال حاضر در بادغیس بهای یک من/ هشت کیلو گندم در بازار این ولایت به 250 افغانی خرید و فروش می شود.

خبر: عبدالقادر

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.