جان باختن یک تن دیگر در ادامه خشونت های قومی در آبکمری

ادامه خشونت های مسلحانه قومی در ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس؛ جان یک باشنده دیگر این ولسوالی را گرفت.

» ادامه