اعمار یونت های ترویج زراعتی در سه ولسوالی بادغیس به ارزش 19 میلیون افغانی

مسوولان ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت بادغیس از گذاشتن سنگ تهداب سه ساختمان یونت ترویج زراعتی به ارزش بیش از 19 میلیون افغانی در سه ولسوالی این ولایت خبرمیدهند.

» ادامه