باشندگان جوند:” اگر سرک های این ولسوالی تا زمستان امسال ترمیم نگردد؛ مشکلات آنان دو برابر خواهد شد.”

باشندگان ولسوالی جوند ولایت بادغیس از خراب بودن سرک عمومی جوند – قلعه نو و سرک های روستایی در این ولسوالی شکایت نموده و با نزدیک شدن فصل سرما به […]

» ادامه

محمد طاهر عظیمی: کار انتقال پروژه برق از ترکمنستان به قلعه نو ” از دو ماه به اینطرف کاملا متوقف ” است

مسوولان آمریت برق ولایت بادغیس از متوقف بودن جریان کار پروژه انتقال برق از کشور ترکمنستان به شهر قلعه نو مرکز این ولایت خبر میدهند.

» ادامه
1 2 3