پولیس بادغیس به دست داشتن در قتل دو آموزگار ولسوالی جوند متهم شد

شماری از بستگان دو آموزگار ولسوالی جوند که اخیرا توسط افراد مسلح ناشناس در مسیر جاده این ولسوالی با مرکز ولایت بادغیس به قتل رسیدند؛ پولیس را مسوول این رویداد […]

» ادامه