باشندگان مقر: شماری از مکاتب در منطقه سنگ آتش این ولسوالی بسته است

شماری از باشندگان منطقه سنگ آتش ولسوالی مقر ولایت بادغیس از بسته بودن دروازهای تعداد از مکاتب این منطقه خبر میدهند.

» ادامه