میزان تولید گندم در بادغیس؛ 64 درصد کاهش یافته است

ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت بادغیس از کاهش 64 درصدی محصول گندم در سال جاری نسبت به سال گذشته در این ولایت خبر میدهد.

» ادامه