به پیشواز از عید سعید فطر؛ برای 500 خانواده در مقر موادخوراکی توزیع گردید

برای 500 خانواده بی بضاعت درولسوالی مقر ولایت بادغیس از سوی برنامه ی ثبات اداره ارگان های محلی و دفتر امورمهاجران و عودت کنندگان یا ( I0M ) در این […]

» ادامه