18 کیلومتر سرک روستایی در قلعه نو به ارزش 50 میلیون افغانی جغل اندازی میشود

ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت بادغیس از گشایش کار جغل اندازی 18 کیلومتر سرک روستایی با هزنیه مالی 50 میلیون افغانی از سوی برنامه ی راه سازی روستایی وزارت […]

» ادامه
1 2 3