شهروندان بادغیس از بلند رفتن قیمت مواد خوراکه در آستانه عید فطر شکایت دارند

باشندگان ولایت بادغیس از بلند رفتن قیمت میوه وشیرینی درایام عید شکایت نموده ومیگویند که بلند بودن قیمت ها سبب شده است که انان نتوانند؛ آمادگی درستی در عید سعید […]

» ادامه