باشندگان مقر: شماری از مکاتب در منطقه سنگ آتش این ولسوالی بسته است

شماری از باشندگان منطقه سنگ آتش ولسوالی مقر ولایت بادغیس از بسته بودن دروازهای تعداد از مکاتب این منطقه خبر میدهند.

آنان میگویند؛ تمام مکاتب منطقه سنگ آتش که تعداد شان بین 10 تا 12 باب مکتب می رسد، بسته و یا ازنظم خوب آموزشی برخوردار نبوده ولی آموزگاران وسایر کارمندان این مکاتب با تبانی مسوولان ریاست معارف؛ بدون انجام وظیفه پیوسته حقوق دریافت مینمایند.

عبدالله باشنده قریه لودین های سنگ آتش ولسوالی مقرمیگوید؛ با وجود اینکه مکتب قریه آنان دارای تعمیر و سایر ملحقات آموزشی میباشد ولی از درس و تعلیم در این مکتب خبری نیست.

عبدالله اضافه میکند که؛ بسته بودن مکاتب در این منطقه به یک و دو سال اخیر خلاصه نمیشود بل به چندین سال قبل بر میگردد که در این منطقه از آموزش فرزندان آنان نمی توان سراغ گرفت.

وی افزود که انتظار می رفت با حضور و استقرار نیروهای امنیتی و به ویژه ارتش ملی در عرض سه الی چهار سال گذشته در این منطقه وضعیت تغییر کند ولی با وجود اینکه وضعیت بهبود نیافته که ساختمان مکتب منطقه انان از سوی واحد های ارتش ملی بخاطر مسدود بودن آن؛ اشغال گردیده است.

ذبیح الله باشنده قریه جعفری منطقه سنگ آتش مقر میگوید؛ ظاهرا در منطقه آنان مکتب باز می باشد اما از آموزش و آموزگار در این مکتب خبری نیست.

این باشنده قریه جعفری سنگ آتش می افزاید که تمام آموزگاران مکتب شان؛ افرادی هستند که عمدتا درمدارس غیر رسمی علوم دینی درس خوانده اند.

وی اضافه میکند؛ عدم پای بندی آموزگاران به وظیفه؛ سبب شده است که تعداد انگشت شمار دانش آموزان به مکتب حاضر شوند.

در همین حال یک مسوول محلی در ولسوالی مقر که از ذکر نام اش خود داری نمود، ضمن تائید اظهارات باشندگان منطقه سنگ آتش میگوید؛ اغلب مکاتب این ولسوالی در ظاهر باز گزارش میشود ولی عمدتا در این مکاتب:” نه آموزگار وجود دارد و نه هم دانش آموزش.”

وی افزود؛ آنان هراز گاهی که غرض انجام برخی فعالیت های ساحوی به بخش های این ولسوالی سر می نمایند، اغلب با تعداد انگشت شمار دانش آموزان و آموزگاران در مکاتب روبرو میشوند.

او مدعی شد؛ ضمن اینکه دراغلب مکاتب ولسوالی مقر درس وجود ندارد بل آموزگاران شماری از این مکاتب به شکل نوبتی به وظایف شان حاضر میشوند.

براساس اظهارات موصوف؛ اداره محلی در ولسوالی مقر مکررا ازریاست معارف این ولایت خواهان برخورد و رسیدگی با این قضایا و چالش ها گردیده است ولی تا اکنون اداره مذکور در این زمینه اقدام ننموده است.

اما مسوولان ریاست معارف بادغیس ادعاهای باشندگان سنگ آتش و این مسوول محلی را در مقر رد نموده ومی افزایند که تمام مکاتب دراین ولسوالی باز بوده و روند آموزش بصورت عادی مانند سایر بخش های این ولایت جریان دارد.

عبدالله مشکوانی معاون تدریسی ریاست معارف بادغیس؛ ادعای برخی از باشندگان این ولسوالی را مبنی بر نبود آموزگاران مسلکی تائید نموده و می افزاید که اغلب در این ولسوالی بخاطر نبود افراد مسلکی؛ از اجیران بالمقطع استفاده میشود.

معاون تدریسی ریاست معارف بادغیس؛ حضور کمرنگ دانش آموزان را در برخی از بخشی از ولسوالی مقر به مکاتب؛ نشانه ی عدم علاقمندی شماری از باشندگان این مناطق به معارف عنوان می کند.

گفته میشود که وضعیت معارف در سایر ولسوالی های این ولایت نیز از حالت مشابه برخودار میباشد.

خبر: محمد شریف و عبدالمنان

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.