رها شدن سه مامور پولیس بادغیس از اسارت طالبان مسلح

طالبان مسلح سه مامور پولیس ولایت بادغیس را که دو هفته قبل از مسیر جاده بادغیس – هرات اسیر نموده بودند، رها کردند

این سربازان که کاروان هئیت اعزامی وزارت داخله کشور را به جانب ولایت هرات همرایی نموده که در منطقه آب خوبان ولسوالی کرخ مورد حمله افراد طالبان مسلح قرار گرفته و اسیر می شوند.

سمونوال محمد قیوم انگار امر امنیت فرماندهی پولیس بادغیس ضمن تائید این خبر گفت؛ این ماموران که نزدیک به 15 روز قبل از سوی طالبان مسلح اسیر شده بودند؛ عصر روز گذشته با وساطت بزرگان و محاسن سفیدان محلی آزاد گردیدند.

سمونوال انگار؛ وضعیت صحی این ماموران پولیس را خوب توصیف نموده و اضافه میکند که این ماموران پس از رهایی، به دیدن خانواده های شان رفتند.

انگار افزود که این افراد با وساطت بزرگان محلی و بدون هیچ قید و شرط از سوی طالبان مسلح رها شدند.

گفته شده است که این ماموران پس از اصابت فیر راکت افراد طالبان به موتر حامل شان زخم برداشته و سپس اسیر شدند.

خبر: فخرالدین

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.