پولیس بادغیس به دست داشتن در قتل دو آموزگار ولسوالی جوند متهم شد

شماری از بستگان دو آموزگار ولسوالی جوند که اخیرا توسط افراد مسلح ناشناس در مسیر جاده این ولسوالی با مرکز ولایت بادغیس به قتل رسیدند؛ پولیس را مسوول این رویداد قلمداد مینمایند.

این دو آموزگار که بیش از سه هفته قبل غرض اشتراک در یک کارگاه آموزشی ریاست معارف بادغیس به مرکز این ولایت سفر نموده بودند؛ حین برگشت در مسیر جاده قلعه نو – جوند توسط افراد مسلح ناشناس از موتورسکلیت حامل شان پایین آورده شده و با ضرب گلوله رسیدند.

نخست پولیس بادغیس انگیزه این رویداد را خصومت های شخصی بیان داشته ولی در حال حاضر اقاراب این دو آموزگار مدعی اند که؛ نفرات پولیس ملی مسوول این رویداد میباشند.

ارباب جان محمد یک تن از بستگان این دو آموزگار که به شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس سفر نموده است، میگوید؛ شواهد و مدارک آنان نشان میدهد که این دو آموزگار توسط نفرات پولیس ملی مستقر در منطقه شهرآرمان ولسوالی قادس؛ مسیر جاده ولسوالی جوند به قتل رسیدند.

ارباب جان محمد بامداد امروز دوشنبه با دو تن دیگر از اقارب این دو آموزگار وارد قلعه نو گردیده و رسما در فرماندهی پولیس امنیه در این ارتباط پرونده باز نموده است.

وی؛ وجود خصومت های ذات البینی میان این دو آموزگار و سایر گروه های قومی را در ولسوالی جوند رد نمی نماید ولی تاکید می ورزد که قتل این آموزگاران هیچ رابطه یی با طرف های آنان در منطقه نداشته است.

در همین حال سمونوال محمد قیوم انگار آمر امنیت فرماندهی پولیس بادغیس، ضمن رد ادعای بستگان این دو آموزگار میگوید؛ بروز این رویداد را برخواسته از خصومت های شخصی بیان داشته و ادعای مبنی بر دست داشتن ماموران پولیس ملی را در این رویداد رد مینماید.

سمونوال انگار افزود که انان در همان نخست براساس ادعای شفاهی بستگان این اموزگاران؛ هئیت را به همین منظور مامور نموده ولی آنان هیچ سرنخی دال بر دخالت ماموران پولیس در این رویداد پیدا نکرده اند.

انگار می افزاید که با آنهم؛ شماری از ماموران پولیس ملی مستقر در منطقه شهر آرمان ولسوالی قادس؛ مسیر جاده ولسوالی جوند را غرض بازجویی به مرکز ولایت احضار نموده است.

شایعات نیز وجود دارد که این دو آموزگار توسط افراد مسلح یک مقام ارشد امنیتی ولایتی که از نفوذ گسترده یی در این منطقه برخوردار است، صورت گرفته است.

گزارش: صبغت الله و محمد

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.