مسوولان زراعت بادغیس؛ نقش مردم محل را در حفظ ” شول پسته ” با اهمیت تلقی مینمایند

مسوولان ریاست اداره زراعت ولایت بادغیس از برگزاری محفل سران اقوام و متنفذان ولسوالی های مقر و آبکمری بخاطر حفاظت “شول پسته “خبر میدهند.

این مسوولان؛ نقش مردم محل را در حفظ شول جنگل پسته این ولایت؛ بااهمیت و حیاتی توصیف نموده واضافه میکنند که اداره زراعت بادغیس تلاش مینماید که با همکاری مردم از شکستن قبل از وقت شول پسته جلوگیری نماید.

حفیظ الله بینش رئیس اداره زراعت، آبیاری و مالداری ولایت بادغیس میگوید؛ آنان نشست را با اشتراک نزدیک به 60 نفر از سران اقوام و متنفذان ولسوالی های مقر و آبکمری به هدف نگهداری شول پسته برگزار نموده که تمام اشتراک کننده گان تعهد کردند دراین ارتباط با اداره زراعت همکاری کنند.

حفیظ الله بینش؛ برگزاری این گونه نشست ها را در جهت بیداری مردم مفید دانسته و می افزاید که؛ راه اندازی برنامه های مشابه میتواند در جهت مسوولیت پذیری و رسالت شهروندی؛ اثرگذار اعلام مینماید.

رییس اداره زراعت بادغیس افزود که؛ این اداره قرار است درعرض چند روز آینده؛ برنامه های اگاهی دهی بیشتر را در سطح محل در ولسوالی های مقر و آبکمری راه اندازی نماید.

آقای بینش؛ جنگل پسته را متعلق به تمام مردم بادغیس دانسته و از آنان نیز میخواهد که در جهت حفظ و نگهداری آن همکاری نمایند.

بربنیاد اظهارات رئیس اداره زراعت ولایت بادغیس؛ جمع آوری قبل از وقت محصول پسته، سالانه 35 میلیون دالر امریکای به اقتصاد بادغیس ضرر وارد می نماید.

خبر: محمد ناصر امانی

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.