کشته شدن یک طالب مسلح و زخم برداشتن یک منسوب ارتش ملی در مقر

گزارش های حاکی است که در نتیجه درگیری نفرات وابسته به طالبان مسلح ومنسوبان ارتش ملی مستقر در ولسوالی مقر؛ یک طالب مسلح کشته و یک منسوب ارتش ملی شدیدآ جراحت برداشته است.

یک منبع مربوط به لوای سوم ارتش ملی مستقر در بادغیس که از ذکر نامش خودداری نمود گفت؛ این رویداد ساعات نزدیک به چاشت امروز دوشنبه در روستای جعفری منطقه سنگ آتش ولسوالی مقر بوقوع پیوست.

این منبع افزود که؛ این رویداد در حالی بوقوع می پیوندد که منسوبان ارتش ملی در حال گشت زنی در مربوطات ولسوالی مقر بودندکه مورد آماج افراد وابسته به طالبان مسلح قرار گرفتند.

وی می افزاید که منسوب مجروح ارتش ملی در حال حاضر به فرماندهی لوای ارتش ملی مستقر در قلعه نو منتقل گردیده ووضعیت صحی آن از سوی داکتران وخیم گزارش شده است.

براساس اظهارات منبع مذکور؛ حمله طالبان مسلح و منسوبان ارتش ملی دو ساعت ادامه یافته که درنهایت نفرات طالبان مسلح مهاجم مجبور به ترک منطقه شدند.

اما تا اکنون طالبان مسلح در پیوند به ادعای منبع ارتش ملی ابراز نظری ننموده اند.

خبر: شیرخان

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.