22 پروژه انکشافی در بادغیس گشایش یافت

برنامه همبستگی ملی وزارت توسعه روستاهای کشور در ولایت بادغیس از گشایش و بهره برداری 22 پروژه انکشافی در دو ولسوالی این ولایت خبر میدهد.

» ادامه