زخم برداشتن چهار منسوب ارتش ملی در بادغیس

براثر واژگون شدن یک موتر زرهی ارتش ملی مستقر در ولسوالی مقر ولایت بادغیس ؛ چهار منسوب نیروهای ارتش ملی زخم برداشته اند.

» ادامه