یک پل بزرگ به ارزش 300 هزار دالر آمریکایی در ولسوالی قادس اعمار گردید

یک پل بزرگ مواصلاتی به ارزش 300 هزار دالر امریکایی در مرکز ولسوالی قادس ولایت بادغیس از سوی وزارت توسعه روستاهای کشور اعمار و به بهره برداری گذاشته شد.

» ادامه