طالبان مسلح یک مامور پولیس مرزی را در بادغیس تیر باران نمودند

بر اساس گزارش ها طالبان مسلح یک مامور پولیس مرزی در مربوطات ولسوالی مقر این ولایت تیر باران نمودند.

» ادامه