کشته شدن یک تروریست و زخم برداشتن دو ملکی در قادس

خبر ها از ولسوالی قادس بادغیس میرسانند که در اثر آتش باری یک فرد مسلح ناشناس دو تن از افراد ملکی زخم برداشتند.

» ادامه