دو فرد وابسته به یک فرمانده مسلح غیر مسوول در جوند به قتل رسیدند

گزارش ها از ولسوالی جوند ولایت بادغیس حاکی است که براثر حمله افراد مسلح ناشناس؛ دو تن از افراد یک فرمانده مسلح غیرمسوول در این ولسوالی به قتل رسیده اند.

» ادامه