شهروندان قلعه نو از نبود آب آشامدنی صحی شاکی هستند

شماری از باشندگان شهرقلعه نو ازنبود آب آشامیدنی صحی در این شهر شکایت نموده ومسوولان اداره آبرسانی را متهم به سهل انگاری در این زمینه می کنند.

» ادامه