رویداد ترافیکی در مقر جان یک باشنده این ولسوالی را گرفت

مسوولان محلی در ولسوالی مقر ولایت بادغیس از کشته شدن یک تن در نتیجه یک حادثه ترافیکی در مربوطات این ولسوالی خبرمیدهند.

این مسوولان میگوین؛ این فرد در اثر برخورد دو عراده واسطه موترسکلیت قبل از چاشت امروز دوشنبه در منطقه جکنه ولسوالی مقر کشته شده است.

ابوبکر عظیمی سرپرست ولسوالی مقر میگوید که؛ این فرد بخاطر چیدن پسته به داخل جنگل روان بود که حادثه ترافیکی رخ میدهد.

سرپرست ولسوالی مقر انگیزه بروز این رویداد را سرعت زیاد و بی احتیاطی این دو موترسکلیت سوار اعلام نمود.

پولیس ترافیک ولایت بادغیس عمدتا اغلب رویداد ترافیکی در این ولایت را ناشی از؛ نامساعد بودن جاده ها، نبود علایم ترافیکی،بی احتیاطی و عدم آشنای رانندگان با اصول ومقرارات رانندگی وانمود مینمایند.

خبر : شیر خان

ویراستار : مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.