پیوست یک گروه 150 نفری ناراضیان مسلح مخالف دولت به پروسه صلح

یک دسته از ناراضیان مسلح مخالف دولت در ولایت بادغیس عصر روز گذشته با جنگ افزار های دست داشته شان شامل پروسه صلح گردیدند.

مسوولان محلی در ولایت بادغیس میگویند؛ 150 تن از ناراضیان مسلح مخالف دولت که پیش از این در قالب ده گروه در ولسوالی آبمکری  این ولایت فعالیت ضد دولتی داشتند به پروسه صلح پیوست گردیده اند.

قمرالدین شکیب معاون والی بادغیس میگوید؛ این افراد براساس فعالیت نیروهای پولیس ملی فرماندهی این ولایت جذب پروسه صلح شده اند.

معاون والی بادغیس گفت که؛ این افراد از دو سال به اینطرف در صفوف ناراضیان مسلح در منطقه نهرآب ولسوالی  آبکمری این ولایت قرار داشته اند.

با این حال باز محمد فرمانده این گروه 150 نفری میگوید؛ از دو سال بدین سو با ریاست امنیت ملی بادغیس در تماس بوده است.

وی افزود که؛ آنان بعد از این سعی خواهند کرد که در کنار نیروهای امنیتی در جهت تامین امنیت مناطق خویش قرار داشته و  با دولت همکاری نمایند.

بر اساس اظهارت مسوولان محلی در بادغیس؛ قرار است این افراد از سوی شورای عالی صلح ثبت و راجستر شده و برای مدت شش ماه معاش پرداخت شود.

در عین حال گفته میشود این افراد در آینده جذب پولیس محلی گردیده و موظف به تامین امنیت مناطق شان خواهند گردید.

در همین حال مسوولان ریاست امنیت ملی بادغیس میگویند که؛ این افراد از دو سال بدین طرف تحت پوشش اداره آنان قرار داشته اند.

این در حالیست که تا به حال بالاتر از 1800 نفر از افراد ناراضی و طالبان مسلح به پروسه صلح یکجا شده اما با آن هم هیچ تغییری در راستای تامین امنیت بادغیس بوجود نیامده است

خبر : حبیب الله فوزی

ویراستار : مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.