شهروندان قلعه نو: پایین بودن بهای تیل؛ در هزینه صرفیه برق تا حال تاثیر نگذاشته است

با وجود تجدید قرار داد در سال 1394 و پایین بودن نرخ تیل اما با آن هم 45 افغانی بهای صرفیه برق در شهر قلعه نو، خشم این شهروندان را بر انگیخته است.

شماری از شهروندان شهر قلعه نو از بلند بودن قیمت صرفیه برق در این شهر شکایت نموده و اضافه می نمایند که آنان توان پرداخت پول صرفیه برق “45 افغانی” را ندارند.

این شهروندان بهای هر کیلوات برق را در این شهر بلند توصیف نموده و خاطرنشان میسازند؛ در صورت که اداره برق هزینه ها را کاهش ندهد، آنان حاضر به پرداخت مصارف برق خویش با وضع موجود نیستند.

فرید احمد یک تن از شهروندان قلعه نو میگوید که؛ باوجود پایین بودن تیل دراین ولایت قیمت صرفیه برق ازشروع سال به 45 افغانی میباشد.

وی می افزایدکه؛ این روند زجرآوربوده وهمواره نگرانی های را درپی داشته است.

صفی الله یک تن دیگراز این شهروندان میگوید که؛ بلند بودن قیمت صرفیه برق در این ولایت باعث شده تا آنان ازوسایلی برقی مورد نیاز شان استفاده نکنند.

نامبرده بیان میدارد باوجود که فی لیتر تیل به 45 افغانی به فروش میرسد اما درقیمت صرفیه برق از چند سال بدینسو هیچ تغییرات نیامده است.

آنان از ارگانهای مسوول درزمینه رفع این مشکل خواستار توجهی جدی شده اند.

در همین حال مسوولان آمریت برق ولایت بادغیس این ادعای شهروندان را رد نموده و بیان میدارند که آنان از آغاز سال جاری درقیمت برق کاهش چشم گیری آورده اند.

سیدجمال الدین نعمتی مدیر تجارتی برق بادغیس میگوید که؛ آنان قیمت برق را با شروع سال 1394 از 45 افغانی به 37 افغانی کاهش داده اند.

وی عدم پرداخت پول صرفیه برق را از سوی مردم یک چالش بزرگ عنوان نمود.

این درحالیست که چندی پیش نیز شماری از شهروندان شهر قلعه نو از بلند بودن صرفیه برق شکایت نموده بودند.

ولایت بادغیس یکی ازولایت های غربی درکشور است که پروژه انتقال برق ازترکمنستان به این ولایت چندی قبل آغاز و بنا به دلایل نا معلوم متوقف شده است.

گزارش : حبیب الله فوزی

ویراستار : مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.