شهروندان قلعه نو از نبود آب آشامدنی صحی شاکی هستند

شماری از باشندگان شهرقلعه نو ازنبود آب آشامیدنی صحی در این شهر شکایت نموده ومسوولان اداره آبرسانی را متهم به سهل انگاری در این زمینه می کنند.

برخی از شهروندان درصحبت با رادیو نریمان میگویند؛ که نبود آب منظم،جریان آب در نل ها سبب ایجاد مشکلات در زندگی روز مره ی آنان شده و آنان را مجبور میسازند تا از چاه های آب که باعث امراض گوناگون میشود استفاده کنند.

این شهروندان می افزایند؛که باگرم شدن هوا، این وضعیت غیر قابل تحمل بوده و چالش های بیشتری را به وجود خواهد آورد.

آنان میخواهند؛ که مسولان اداره آبرسانی غرض توزیع آب آشامیدنی تنظیم جریان آب را در همه نواحی به طور یک نواخت و منصفانه مد نظر بگیرند.

در همین حال مسوولان اداره آبرسانی بادغیس گفته های شهروندان را تائید نموده وعنوان می دارند؛ که با گرم شدن هوا اکثریت باشندگان این شهر از آب نل غرض آبیاری و ساخت منازل جدید شان استفاده می کنند که این امر باعث گردیده تا برخی از شهروندان با کمبود آب آشامیدنی روبرو گردیده و باعث مشکلات میشوند.

عبدالسلام محمدی آمر آبرسانی قلعه نو می گوید؛ در حال حاضر بیش از 2700 فامیل در این شهر از آب صحی استفاده می کنند.

وی افزود؛در مناطقی که نل های آب وجود دارد این مشکل به زودی حل خواهد شد.

تنها مشکل نبود آب آشامیدنی درست و صحی در شهر قلعه ی دامن گیر این شهروندان نیست هفته گذشته شماری از شهروندان این شهر از بی پروای داکتران در شفاخانه ولایتی قلعه نو نیز شاکی بوده اند.

این در حالیست که چندی پیش نیز شهروندان قلعه نو از نبود آب صحی آشامدنی در این شهر شکایت داشته ولی طوریکه دیده میشود تا به حال در این زمینه مسوولان محلی هیچ نوع توجهی نکرده اند.

گزارش : حبیب الله فوزی

ویراستار : مشعل