طالبان مسلح با دریافت 1.5 میلیون افغانی؛ سرک مورچاق – بالامرغاب را گشودند

باشندگان منطقه مورچاق ولسوالی بالامرغاب میگویند که طالبان مسلح پس از دریافت 1.5 میلیون افغانی؛ مجددا مسیر جاده مورچاق – بالامرغاب را به روی ترافیک گشودند.

این باشندگان میگویند؛ طالبان مسلح نیمه های روز گذشته پس از دریافت 1.5 میلیون افغانی از سوی محاسن سفیدان منطقه مورچاق زیر نام ” عشر وزکات ” مجددا سرک آنان را با مرکز ولسوالی باز نمودند.

طالبان مسلح از چند روز به اینطرف مسیر جاده مورچاق – مرکز بالامرغاب را به سبب عدم پرداخت عشر و زکات از سوی باشندگان مورچاق مسدود نموده و از تردد عابران جلوگیری مینمودند.

شماری از باشندگان مورچاق که از ابراز نام شان خودداری نمودند به خبرگزاری نریمان اظهارداشتند؛ پس از اینکه گروه طالبان مسیر جاده آنان را با مرکز بالامرغاب مسدود نمودند؛ بزرگان منطقه جهت بازگشایی این جاده از مجموع خانواده های ساکن در مورچاق پول جمع آوری و تسلیم افراد این گروه نمودند.

در همین حال ضیاالدین اکازی سرپرست ولسوالی بالامرغاب ضمن بازگشایی این جاده میگوید؛ طالبان مسلح روز چهارشنبه سرک مورچاق با مرکز بالامرغاب را پس از صحبت و گفتگو مجددا بر روی ترافیک بازنمودند.

اکازی در پیوند به ادعای باشندگان مورچاق مبنی بر پرداخت 1.5 میلیون افغانی به طالبان مسلح ابراز بی خبری نمود.

گفته میشود که در منطقه مورچاق ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس بیش از 5 هزار خانواده زندگی نموده که عمدتا از اقوام ترکمن میباشند.

خبر: عبدالقدیر وردک

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.