شماری از باشندگان قلعه نو از قطع بودن برق شکایت مینمایند

شماری از باشندگان قلعه نو مرکز ولایت بادغیس از قطع بودن برق منازل شان در طی چند شب گذشته شکایت نموده اما مسوولان آمریت برق این ولایت بروز عوارض تخنیکی […]

» ادامه