ناسا تپ‌اختری ۱۰ میلیون برابر روشن‌تر از خورشید کشف کرد

با استفاده از آرایه‌ی تلسکوپ هسته‌ای فضایی NuSTAR، ناسا موفق به کشف اشعه‌های یک تپ‌اختر با انرژی برابر ۱۰میلیون خورشید شد، این روشن‌ترین تپ‌اختری است که تاکنون دیده شده است. […]

» ادامه