زخم برداشتن دو طفل در نتیجه انفجار یک سرگوله هاوان ارتش در ولسوالی مقر

دو طفل خورد سال در ولسوالی مقر ولایت بادغیس در نتیجه انفجار یک سرگلوله هاوان ارتش ملی شدیدا زخم برداشتند.

» ادامه