باشندگان ولسوالی جوند از ادامه نا امنی ها در مسیر جاده ( جوند – قلعه نو) هشدار دادند

شماری از باشندگان ولسوالی جوند ولایت بادغیس هشدار میدهند؛ در صورتیکه دولت اقدام به گشایش و پاک سازی مسیر این ولسوالی را با مرکز ولایت از وجود طالبان و مخالفان […]

» ادامه