طالبان مسلح سرک مورچاق – بالامرغاب را مسدود نمودند

شماری از باشندگان منطقه مورچاق ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس میگویند که طالبان مسلح سرک مواصلاتی آنان را با مرکز این ولسوالی مسدود نموده اند.

» ادامه