سه پولیس محافظت عامه و یک مخالف مسلح در ولسوالی آبکمری کشته شدند

بر اثر درگیری میان افراد فرمانده کندک دوم پولیس لوای محافظت عامه بادغیس و افراد وابسته به مخالفان مسلح؛ چهار تن از افراد دو طرف کشته و دو تن دیگر […]

» ادامه

طالبان مسلح چهار باشنده ولسوالی جوند را ربودند

طالبان مسلح در ولایت بادغیس، چهار باشنده ولسوالی جوند این ولایت را از موتر حامل شان پیاده نموده و با خود در جای نامعلومی منتقل نمودند. یک مسوول ارشد محلی […]

» ادامه