سرباز ارتش ملی در بادغیس متهم به قتل یک مامور پولیس محلی گردید

سرباز ارتش ملی یک مامور پولیس محلی را در ولسوالی قادس ولایت بادغیس با ضرب گلوله به قتل رساند.

گفته میشود که این مامور پولیس محلی در خانه اش واقع در منطقه دره ی بام ولسوالی قادس بوده است که توسط یک سرباز ارتش بیرون آورده شده و به قتل رسیده است.

یک منبع ارشد محلی در قادس که از ابراز نامش خودداری میکند، میگوید؛ تا هنوز انگیزه این رویداد مشخص نیست ولی تحقیقات در پیوند به آن آغاز گردیده است.

اما فرماندهی لوای سوم ارتش ملی مستقر در بادغیس؛ دست داشتن سرباز ارتش ملی را در این رویداد رد نموده و آنرا توطیه میخواند.

این نخستین بار است که ادعا میشود؛ یک مامور پولیس محلی توسط سربازان ارتش ملی مستقر در بادغیس به قتل میرسد.

خبر: محمد یعقوب

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.