صدها خانواده ی بیجاشده در انتظار کمک دولت در ولسوالی آبکمری

صدها خانواده در ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس از اثر حملات و تهدید های افراد وابسته به طالبان مسلح بیجا شده اند.

این خانواده ها که تعداد شان به 250 خانواده نزدیک میشود؛ میگویند که از 20 روز به اینطرف در نتیجه حملات و تهدیدهای طالبان مسلح به بخشی دیگر از ولسوالی آبکمری بیجا شدند.

گفته میشود که این خانواده ها باشندگان مناطق دایزنگی، تاشپولاق و بای بقه ولسوالی آبکمری به شمار آمده که در نتیجه حمله طالبان مسلح به مناطق موسوم به گنده آب و باغچه پناه گزیدند.

این خانواده ها پس از آن از مناطق شان بیجا شدند که؛ سه هفته قبل شماری از افراد طالبان مسلح برمنزل یک فرمانده پولیس لوای محافظت عامه باشنده منطقه دایزانگی حمله نموده و دست کم چهار تن از افراد این فرمانده را به قتل رساندند.

حاجی عبدالغفاریک تن از این بیجاشندگان میگوید؛ نزدیک به سه هفته است که از بیجا شدن آنان میگذرد ولی تا اکنون هیچ کمکی برای آنان صورت نگرفته است.

وی می افزاید که؛ آنان بخاطر حمایت و همکاری با دولت و نیروهای امنیتی مستقر در این منطقه مورد حمله و تهدید طالبان مسلح قرار گرفتند.

نامبرده اضافه نمود که آنان در حال حاضر شدیدآ به کمک های صحی و سرپناه ضرورت دارند.

سیف الله باشنده روستای بای بقه و یک تن دیگر از بیجاشدگان میگوید؛ در جریان سه هفته گذشته تمام اعضای فامیل وی به علت سرما و زندگی در فضای آزاد به امراض گوناگون مبتلا شدند.

وی اضافه کرد؛ در صورت که دولت و یا سایر نهاد های غیر دولتی به آنان رسیدگی نکنند، با مشکلات جدی و بیشتری دچار خواهند شد.

درهمین حال والی بادغیس مشکلات این بیجاشدن گان را تائید نموده و اضافه میکند که قرار است در یک و دو روز آینده کمک های اولیه برای این فامیل ها توزیع خواهند شد.

والی بادغیس تاکید کرد که؛ آنان با سایر نهاد های کمک کننده نیز در تماس بوده تا بتوانند مساعدت های بیشتر را در اختیار این خانواده ها قرار دهند.

گزارش : حبیب الله فوزی

ویراستار: مشعل

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.