60 کیلومتر سرک در بادغیس ترمیم میشود

ریاست فواید عامه بادغیس از آغاز کار پروژه ترمیم 60 کیلومتر سرک در امتداد مسیر سه ولسوالی این ولایت خبر میدهد.

مسوولان ریاست فواید عامه ولایت بادغیس میگویند؛ این پروژه تحت عنوان ” واحد انکشاف قوا کار” از سوی وزارت فواید و شورای عالی صلح کشور راه اندازی و اجرا می گردد.

انجنیر محمد رفیع واعظی مدیر ساختمانی ریاست فواید عامه بادغیس گفت؛ این پروژه نزدیک به 8 میلیون افغانی هزنیه داشته که در عرض سه ماه اینده تکمیل میشود.

مدیر ساختمانی فواید عامه بادغیس افزودکه؛ با راه اندازی این پروژه؛ زمنیه اشتغال برای 240 تن از ناراضیان مسلح سابق و باشندگان محل در ولسوالی های قادس، مقر و آبکمری در روز مساعد گردیده است.

انجنیر واعظی اضافه کرد؛ این پروژه مشترکا از سوی شورای عالی صلح ووزارت فواید عامه کشور به پیش برده میشود.

براساس اظهارات مدیر ساختمانی ریاست فواید عامه بادغیس؛ پروژه ” واحد انکشاف قوا کار” نخستین مشترک وزارت فواید عامه و شورای عالی صلح میباشد که در جهت ایجاد زمینه اشتغال و انکشاف مهارت های افراد پیوسته شده به پروسه صلح و سایر باشندگان این ولایت راه اندازی و اجرا میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.