کار اسفالت بزرگ راه لامان – قیصار همچنان متوقف است

با آنکه در حدود 20 روز از فرمان رئیس جمهور مبنی بر آغاز مجدد پروژه اسفالت بزرگ راه لامان – قیصار می گذرد ولی تا اکنون از سرنوشت آن خبری نیست.

بیش از دو هفته قبل رئیس جمهور غنی به وزارت فواید عامه دستور داده بود که کار این پروژه مجدداً آغاز و در جریان 9 ماه آینده آنرا تکمیل نمایند.

این اظهارات رئیس جمهور در حالی صورت میگیرد که وزارت فواید عامه یک ماه قبل از فرار شرکت قرار داد کننده این پروژه از کشور خبر داده بود.

بر اساس گفت های نجیب الله اوژن وزیر فواید عامه شرکت ترکی – امریکای بنام ( EMJV)با دریافت 25 درصد قسط اول این پروژه که معادل آن 107 میلیون دالر میشود از کشور فرار نموده است.

مسوولان محلی در ولایت بادغیس از ورود یک هیئت اعزامی از کابل در این ولایت خبر داده و میگویند که این هئیت غرض بررسی کارهای انجام شده به بادغیس سفر نموده اند.

میرویس میرزکوال سخنگوی والی بادغیس میگوید ؛ که این هیئت با تکمیل گزارش شان مجدداً به کابل سفر نموده و جزئیات را با مقامات مرکزی شریک خواهند ساخت.

پروژه اسفالت بزرگ راه لامان – قیصار سه سال قبل با هزینه چهارصد و هفتاد و هشت میلیون دالر توسط وزیران ترانسپورت و فواید عامه آغاز ولی تا اکنون چندین بار کار آن توقف گردیده است.

در حالیکه قرار بود این پروژه در عرض 4 سال به طول 233 کیلو متر از سوی یک شرکت مشترک ترکی – امریکای اسفالت شود.

خبر : حبیب الله فوزی

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.