شرکت ایرانی صانیر به علت تاخیر در تکمیل پروژه انتقال برق به بادغیس؛ یک میلیون دالر جریمه گردید

مسوولان آمریت برق ولایت بادغیس از جریمه شرکت ایرانی صانیر؛ مسوول پروژه انتقال برق از کشور ترکمنستان به شهر قلعه نو مرکز این ولایت خبر میدهند.

این مسوولان میگویند؛ قرار بود که کار انتقال این پروژه در جریان ۱۸ ماه تکمیل و مورد استفاده قرار گیرد ولی تا اکنون با گذشت نزدیک به سه سال، کار آن تکمیل نگردیده است.

محمد طاهر عظیمی آمر اداره برق ولایت بادغیس میگوید : شرکت برق رسانی صانیر دلیل تعلل و عدم تکمیل کار این پروژه در وقت معین؛ یک میلیون دالر آمریکایی از سوی وزارت انرژی و آّب جریمه نقدی شده است.

آقای عظیمی افزودکه: وزارت انرژی ادامه کار این پروژه برای 6 ماه دیگر با شرکت مذکور تمدید نموده و قرار است که این شرکت فعالیت اش را در اینده نزدیک از سر گیرد.

پیش از این شرکت ایرانی صانیر؛ جانب قرار دادی پروژه انتقال برق از کشور ترکمنستان به شهر قلعه نو ادعا نموده بود که ناامنی سبب به تاخیر افتادن کار این پروژه گردیده بنا وزارت انرژی و آب باید فعالیت آنان را برای ادامه کار تمدید نماید.

اما ظاهرا این ادعای شرکت صانیر مبنی بر موجودیت نا امنی از سوی اداره محلی در بادغیس رد گردیده و تاکید شده است که اداره محلی به منظور تامین امنیت این پروژه یک نیروهای ویژه امنیتی را ایجاد و در اختیار شرکت مذکور قرار داده اند.

این در حالیست که مسوولان اداره برق ولایت بادغیس از پیشرفت 80 درصدی کار عملی این پروژه خبر داده و تاکید مینمایند؛ در صورت که شرکت ایرانی صانیر فعالیت اش را بصورت جدی از سرگیرد؛ ادامه کار پروژه انتقال برق از کشور ترکمنستان به شهر قلعه نو بیشتر از دو ماه طول نخواهد کشید.

گفته میشود که با تکمیل پروژه انتقال برق از کشور ترکمنستان ؛ بیش از 22میگاوات برق به شهر قلعه نو منتقل شده که 16 هزار خانواده را در مرکز وامتداد این پروژه تحت پوشش قرار میدهد.

خبر: فخرالدین

ویراستار : مشعل

One comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.