کار ساخت یک کانال آب آشامیدنی و زراعتی در قادس آغاز گردید

کار ساخت یک کانال آب اشامیدنی و زراعتی به ارزش 20 هزار دالر آمریکایی از سوی وزارت توسعه روستایی کشور در مرکز ولسوالی قادس آغاز گردید.

سید شریف علوی سرپرست ولسوالی قادس میگوید؛ سنگ تهداب این کانال پیش از چاشت امروز از سوی مسوولان محلی قادس وبرنامه تحکیم ثبات وزارت توسعه روستایی کشور در روستایی حاجی سید محمد گذاشته شد.

سید شریف علوی افزودکه؛ این کانال 21 متر طول داشته و قرار است که در جریان سه ماه آینده به پایه اکمال برسد.

علوی می افزاید که با تکمیل و افتتاح این پروژه مشکلات نزدیک به 500 خانواده برطرف میگردد.

سرپرست ولسوالی قادس افزود که با اعمار این کانال صد ها جریب زمین زراعتی نیز تحت آبیاری و بذر قرار می گیرد.

خبر: عبدالعزیز

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.