بیش از 50درصد از دختران در ولسوالی های بادغیس از رفتن به مکتب محروم اند

ریاست معارف ولایت بادغیس میگوید؛ بیش از 50 درصد دختران در ولسوالی های این ولایت از رفتن به مکتب محروم میباشند.

رییس معارف ولایت بادغیس امروز در مراسم گرامی داشت از روز ” معلم ” گفت؛ نبود امنیت، حضور افراد مسلح غیر مسوول و سنت های ناپسند سبب شده است که بیش از 50 درصد دختران نتوانند در ولسوالی های پنجگانه این ولایت به مکتب بروند.

ضیاالدین واثقی رییس معارف بادغیس افزودکه؛ آنان از چندین سال به اینطرف برنامه های را غرض اگاهی دهی با اشتراک علما و بزرگان محلی در این ولایت راه اندازی نموده که این برنامه ها همچنان ادامه دارد.

ضیاالدین واثقی میگوید؛ از مجموع 473 مکتب دربادغیس؛ سه باب مکتب درمربوطات ولسوالی مقر این ولایت به علت نبود امنیت و حضور افراد مسلح غیر مسوول مسدود میباشد.

رییس معارف می افزاید که نبود امنیت سرتاسری دراین ولایت باعث شده است که مفتشان و ناظران آنان نتوانند که از روند آموزش در مکاتب نظارت کنند.

براساس گفته های رییس معارف ولایت بادغیس؛ در حال حاضر نزدیک به 130 هزار دانش آموز پسر و دختر در این ولایت مصروف آموزش میباشند که عمدتا در زیر خیمه ها و مساجد درس می خوانند.

خبر: عارفه

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.