طالبان مسلح چهار باشنده ولسوالی جوند را ربودند

طالبان مسلح در ولایت بادغیس، چهار باشنده ولسوالی جوند این ولایت را از موتر حامل شان پیاده نموده و با خود در جای نامعلومی منتقل نمودند.

یک مسوول ارشد محلی طی تماس تلفنی گفت؛ این افراد از شهر قلعه نو به جانب مرکز جوند سفر مینمودند که در مسیر راه در منطقه کوچه این ولسوالی از سوی نفرات وابسته به طالبان مسلح پیاده شدند.

این مسوول محلی که از اظهار نامش خود داری نمود افزود؛ سه تن از این افراد مردم ملکی بوده و یک تن دیگر آنان مامور پولیس میباشد که در شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس فعالیت دارد.

وی در پیوند به انگیزه این رویداد ابراز بی خبری نموده و تاکید نمود که تلاش های آنان جهت رهایی این افراد آغاز شده است.

او اضافه کرد که اداره محلی تماس های اش را با بزرگان و محاسن سفیدان محل قایم نموده و آنان کوشش مینمایند که این افراد را با وساطت مردم منطقه آزاد سازند.

این در حالیست که طالبان مسلح شب اول عید سعید قربان یک مامور پولیس مربوط به لوای محافظت عامه بادغیس را واقع در ولسوالی قادس از منزل اش بیرون و با اسلحه دست داشته اش با خود بردند.

خبر: شیراحمد

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.