اعتصاب غذایی زندانیان بادغیس پایان یافت

زندانیان زندان مرکزی بادغیس بعدازسپری کردن 72 ساعت اعتصاب غذایی شان را شکستاندند.

اعتصاب غذایی زندانیان بادغیس پس از آن پایان یافت که هیئت مختلط محلی به اعتصاب کننده گان وعده داده است که اعتراض آنان را به دولت مرکزی منتقل نمایند.

قمرالدین شکیب معاون والی بادغیس گفت؛ هیئت مختلط محلی که جهت بررسی اعتراض زندانیان این ولایت مامور شده بود، پس از بررسی شان به زندانیان وعده سپرده اند که مشکلات آنان را با دولت مرکزی منتقل شریک سازند.

معاون والی بادغیس تاکید کرد که هیئت مذکور تلاش خواهد کرد که خواست های این زندانیان را پس از دسته بندی های دقیق؛ مکتوبی به مرکز گزارش کند.

زندانیان زندانی مرکز ولایت بادغیس روز سه شنبه در اعتراض به آنچه آنان عدم شمولیت خویش در فرمان های رییس جمهوری مبنی بر عفو و تخفیف مجازات شان خوانده اند، مبادرت به اعتصاب غذایی ورزیدند.

شکیب معاون والی بادغیس؛ وضعی جسمی اعتصاب کنندگان را خوب توصیف نموده است.

گفته میشود که در حال حاضر در 205 زندانی در زندانی مرکزی بادغیس زندانی میباشند که از این میان 25 نفر بانوان میباشند.

خبر: محمد موسی

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.