انتظار شهروندان ولایت بادغیس از حکومت وحدت ملی

شهروندان ولایت بادغیس از ایجاد حکومت وحدت ملی ابراز خرسندی نموده و از برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهوری تازه و رییس اجراییه کشور استقبال نمودند.

» ادامه