برای نخستین بار 8 قریه در ولسوالی مقر با هم وصل شدند

مسوولان محلی در ولسوالی مقر ولایت بادغیس از اعمار 5 کیلومتر سرک که برای نخستین بار 8 قریه را در این ولسوالی با هم وصل می سازد، خبر میدهند.

» ادامه