اعدام یک فرمانده پولیس محلی توسط طالبان مسلح در ولسوالی مقر

گزازش ها از ولسوالی مقر ولایت بادغیس حاکی است که طالبان مسلح یک فرمانده پولیس محلی را پیش از چاشت امروز دوشنبه اعدام نمودند.

» ادامه