یک موتورسکلیت مملو از مواد انفجاری در بادغیس کشف و خنثی گردید

پولیس ولایت بادغیس از کشف و خثنی نمودن یک عراده موتورسکلیت مملو از مواد انفجاری در شهر قلعه نو مرکز ولایت این ولایت خبر میدهد.

» ادامه

نخستین نشست ” شفافیت و اعتماد سازی از طریق ارتباطات ” در بادغیس برگزار گردید

برنامه ثبات وزارت توسعه روستایی دربادغیس با اداره مقام این ولایت؛ نخستین نشست را به منظور ” شفافیت و اعتماد سازی از طریق ارتباطات ” روز گذشته در شهر قلعه […]

» ادامه