یک گروه 10 نفری ناراضیان مسلح دولت در بادغیس به روند صلح پیوست

مسوولان محلی در ولایت بادغیس از پیوست یک گروه ده نفری ناراضیان مسلح مخالف دولت با سلاح دست داشته شان به پروسه صلح در این ولایت خبر میدهند.

» ادامه