برای نخستین بار 8 قریه در ولسوالی مقر با هم وصل شدند

مسوولان محلی در ولسوالی مقر ولایت بادغیس از اعمار 5 کیلومتر سرک که برای نخستین بار 8 قریه را در این ولسوالی با هم وصل می سازد، خبر میدهند.

این مسوولان می گویند؛ این سرک در امتداد 8 روستا در ولسوالی مقر اعمار گردیده که به ارزش 55 هزار دالر آمریکایی؛ از سوی برنامه تحکیم ثبات وزارت توسعه روستایی کشور راه اندازی و ساخته شده است.

عبدالهادی بادغیسی سرپرست ولسوالی مقرمیگوید؛ کارعملی این پروژه 8 ماه قبل توسط باشندگان محل با هزینه مالی برنامه تحکیم ثبات راه اندازی که با بهره برداری آن مشکلات بیش هزار خانواده برطرف گردیده است.

عبدالهادی بادغیسی افزودکه؛ پیش از این باشندگان منطقه با نبود این سرک؛ با مشکلات فروانی روبرو بوده که با گشایش آن مشکلات باشندگان محل به حداقل خواهد رسید.

گفته میشود که از بدو ایجاد برنامه تحکیم ثبات درمقر؛ تا اکنون 37 پروژه انکشاف روستایی و کارگاه های آموزش حرفه در این ولسوالی راه اندازی و اجرا گردیده است.

خبر: محمد شریف

ویراستار: مشعل

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.