یک مامور پولیس ملی در ولسوالی مقر به قتل رسید

یک مامور پولیس ملی مستقر در ولسوالی مقر ولایت بادغیس با ضرب گلوله به قتل رسید.

مسوولان امنیتی در ولایت بادغیس میگویند؛ این مامور پولیس شب گذشته در یک کمین افراد وابسته به طالبان مسلح در منطقه میرانزایی ولسوالی مقر هدف قرار گرفته و کشته شد.

سمونوال محمد قیوم انگار آمرامنیت فرماندهی پولیس بادغیس میگوید؛ این مامور پولیس در حالی از سوی افراد وابسته به طالبان مسلح کشته میشود که یک واحد از نیروهای امنیتی در حال گشت زنی در منطقه میرانزایی این ولسوالی بود.

سمونوال انگار از وارد شدن تلفات به افراد وابسته به طالبان مسلح ابراز بی خبری نمود.

در همین حال گزارش های وجود دارد که این مامور پولیس از سوی سایر همکاران اش به قتل رسیده است اما این موضوع با رد آمر امنیت فرماندهی پولیس بادغیس روبرو گردید.

طالبان / مخالفان مسلح دولت تا اکنون در این ارتباط ابراز نظری ننموده اند.

خبر: حبیب الله

ویراستار: مشعل

One comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.