نخستین نشست ” شفافیت و اعتماد سازی از طریق ارتباطات ” در بادغیس برگزار گردید

برنامه ثبات وزارت توسعه روستایی دربادغیس با اداره مقام این ولایت؛ نخستین نشست را به منظور ” شفافیت و اعتماد سازی از طریق ارتباطات ” روز گذشته در شهر قلعه نو برگزار نمود.

این برنامه با ارسالی خبرنامه یی به رسانه های گفته است که؛ در این نشست ده ها تن از روسایی دولتی، نهادهای مدنی، بزرگان قومی و نمایندگان زنان و جوانان اشتراک داشتند.

درخبرنامه برنامه ثبات وزارت توسعه روستایی ولایت بادغیس آمده است که در این نشست قمرالدین شکیب معاون مقام این ولایت؛ بحران بی اعتمادی میان مردم و دولت را یکی از چالش های عمده در سطح کشور دانسته و برقراری ارتباط موثر با مردم را یکی از بهترین راه های ایجاد شفافیت و اعتماد سازی میان مقام های دولتی و مردم عنوان کرد.

آقای شکیب گفته است که؛ اداره ولایتی بادغیس در نظر دارد با همکاری برنامه ثبات وزارت احیا و انکشاف دهات و اداره مستقل ارگان های محلی؛ برنامه ها و جلساتی را با اقشار مختلف جامعه برای ایجاد اعتماد متقابل میان مردم و دولت راه اندازی کند.

از سوی دیگر برخی از فعالان مدنی و بزرگان قومی؛ برگزاری این نشست ها را برای ایجاد شفافیت و گسترش اعتماد متقابل میان مردم و حکومت موثر می دانند.

سید آقا ارفاق فعال مدنی در بادغیس می گوید:” یکی از مهمترین راه ها برای ایجاد شفافیت و اعتماد سازی؛ سهیم ساختن مردم در تصمیم گیری ها و همچنان آگاه ساختن آنها از فعالیت های مقام های حکومتی است.”

او می گوید: پاسخگویی و گزارش دهی مقام های دولتی به مردم زمینه ساز ایجاد شفافیت و در نهایت رسیدن به یک جامعه دموکراتیک است.

این در حالی است بر مبنای گفته های معاون والی بادغیس، قرار است برنامه های گزارش دهی مقام های حکومتی به مردم نیز در همکاری با برنامه ثبات وزرات احیا و انکشاف دهات به زودی راه اندازی گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.